top of page

privacy

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Herman Prossegger

 

Uw rechten als betrokkenen

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens die zijn verstrekt aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en hun verwerking (Artikel 15 AVG),

  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Artikel 17 AVG),

  • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 18 AVG),

  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Artikel 21 AVG) en

  • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde met een klacht contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijke autoriteit.

U vindt een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met hun adressen op:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -knooppunt.html .

 

Verzameling van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, dwz als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt informatie van algemene aard automatisch geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,

  • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,

  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook

  • om onze website te optimaliseren.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dit soort informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd, eventueel anoniem, om onze website en de techniek erachter te optimaliseren.

 

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

 

Bewaarduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 14 dagen het geval. Daarbuiten is opslag mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende client toe te wijzen.

 

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk dat individuele services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

 

koekjes

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.).

U kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hoe hun opslag vooraf kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

Duur van opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

 

Technisch noodzakelijke cookies

Type en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke inrichting van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

 

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk dat individuele services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn.

tegenstrijdigheid

Lees hieronder de informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG.

 

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Om ons op onze website te registreren, hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig, die ons via een invoermasker worden doorgegeven.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens verzameld:

 

Uw registratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Legale basis:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

 

Bewaarduur:

Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud die wij aanbieden.

 

commentaar functie

Type en doel van de verwerking:

Als gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van aanmaak en de eerder door de websitebezoeker geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Legale basis:

De als opmerking ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door de commentaarfunctie te bieden, willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier te communiceren. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

 

Bewaarduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is voltooid en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd. We behouden ons het recht voor om te verwijderen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie.

U kunt uw opmerking ook op elk moment door ons laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar de onderstaande functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en stuur de link naar uw opmerking en, voor identificatiedoeleinden, het e-mailadres dat is gebruikt bij het maken van de opmerking.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen we u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

 

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking:

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens die via een invoermasker aan ons worden doorgegeven.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich daadwerkelijk aanmeldt, gebruiken we de "dubbele opt-in"-procedure. Hiervoor registreren we de aanmelding voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van de hier gevraagde reactie. Verdere gegevens worden niet verzameld.

Legale basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw herroeping via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

 

Bewaarduur:

De gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet sturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. U kunt zich afmelden via de link in elke e-mail of aan de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

 

Contact Formulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Legale basis:

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door middel van het contactformulier willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

 

Bewaarduur:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie is, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse handelswetboek en verwijderen we uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

 

Gebruik van Google Analytics

Als u uw toestemming hebt gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie   https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/? hl=de .

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

De gegevens die door ons zijn verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

Intrekking van toestemming:

U kunt ervoor kiezen om niet gevolgd te worden door Google Analytics op onze website door op  op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt toekomstige detectie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer:_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Browser Add-on om Google Analytics uit te schakelen .

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie   https://developers.google.com/fonts/faq   en het privacybeleid van Google:_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ https://www.google.com/policies/privacy/ .

 

Gebruik van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Dit stelt ons in staat om u interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie.
Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google, zie het privacybeleid van Google:  https://policies.google.com/privacy . Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier:  https://www.dataliberation.org

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn websites. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen optie voor een eenvoudige opt-out of blokkering van gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Ingesloten YouTube-video's

We embedden YouTube-video's op onze website. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy ( https:// policies.google.com/privacy ). .

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen optie voor een eenvoudige opt-out of blokkering van gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, dan plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google, zie het privacybeleid van Google:  https://policies.google.com/privacy . Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen optie voor een eenvoudige opt-out of blokkering van gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites oproept die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google, zie het privacybeleid van Google:  https://policies.google.com/privacy . Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen optie voor een eenvoudige opt-out of blokkering van gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookietoestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Informatie over uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gegevensverwerking op basis van een van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een bezwaar

Herman Prossegger

 

Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Herman Prossegger

 

De verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor   externe functionarissen voor gegevensbescherming   (versie #2020-09-30).

Status: 26-08-2021

bottom of page